Welkom

In mijn praktijk kan ik u helpen als Natuurgeneeskundige Therapeut met velerlei klachten. Deze klachten kunnen van lichamelijke, mentale of van emotionele aard zijn.

Met gerichte zorg of hulp ga ik te werk volgens de vijf natuurgerichte principes, namelijk energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en de psyche. Vanuit het totale mensbeeld wordt het lichaam en de geest als een geheel beschouwd. De mens is als eenheid te zien waar continue een wisselwerking tussen lichamelijk, psychisch en emotioneel niveau plaats vindt.

Na een uitgebreid anamnese (gezondheidsvragenlijst) wordt een individueel plan gemaakt waar de natuurlijke volgorde van genezing wordt gevolgd.

Met hulp van verschillende werkmethodieken kan het lichaam weer in balans gebracht worden en zich herstellen.

Ik ben CAT-erkend zorgverlener.

De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Oosterhout.

Informatie is per telefoon of per e-mail aan te vragen.